header images
-->

ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐ

Նշանակալից մասնակիցներ Մասնակցության չափը կանոնադրական կապիտալում Բաժնետոմսերի քանակը Բաժնետոմսերի անվանական արժեքը (ՀՀ դրամ)
100% 8,600 430,000,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 «ՋԻ ԷՄ ԻՆՎԵՍՏ» Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն
ՀՀ, ք. Երևան, 0010, Վարդանանց փակ.8, 3/2 տարածք
Հեռ. +374 91 90 80 80, +37494 22 01 01
Էլ.փոստ - vardanstepanyan@rambler.ru